Artikel in Frontiers in Pharmacology

In het DISCARDt-project zijn openbaar apothekers actief met minderen en stoppen van medicatie. Wat is voor de patiënten van belang bij deprescribing van diabetes- en cardiovasculaire medicijnen?

· Vertrouwen in (de samenwerking van) zorgverleners; dit is de basis.
· Inzicht in veranderende persoonlijke behandeldoelen en streefwaarden
· Patiënten die liever niet stoppen met bepaalde medicijnen, willen dit soms toch overwegen als hun arts dit voorstelt.
Dus: deprescribing is maatwerk en vraagt een multidisciplinaire aanpak waarbij de patiënt nauw betrokken is.

Kijk op Frontiers in Pharmacology om het gehele artikel te kunnen lezen: Frontiers in Pharmacology


  • < 1 minuut