CO-DEPRESCRIBE algemeen

De CO-DEPRESCRIBE studie is een vierjarig onderzoeksproject, waarin wordt gekeken naar de effecten van een trainingsprogramma voor eerstelijns zorgverleners op het minderen en stoppen van medicijnen (in het engels: deprescribing) voor diabetes en hart- en vaatziekten bij oudere en kwetsbare mensen. Dit is belangrijk, omdat oudere en kwetsbare mensen een verhoogd risico hebben op complicaties als gevolg van over­behandeling, of slechts beperkt baat hebben bij de medicijnen. Het is daarom goed om af te wegen of het zinvol is om door te gaan met het gebruik van bepaalde medicijnen, of dat er beter geminderd of gestopt kan worden. Om het voor de zorgverleners makkelijker te maken om samen met de patiënt te kijken naar de wensen en behoeftes ten aanzien van zijn/haar medicatie­gebruik en zo nog beter zorg op maat te kunnen leveren, hebben het SIR en het Nivel samen een training ontwikkeld.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw als de “CO-DEPRESCRIBE studie” [nummer 10140022010002] in het programma ‘Goed Gebruik Geneesmiddelen’, en door een bijdrage van de KNMP.

Klik hier voor informatie voor patiënten en naasten

Klik hier voor informatie voor zorgverleners (apothekers, huisartsen, POH-ers)

Klik hier voor informatie voor onderzoekers