Informatie voor zorgverleners

Meld u nu vrijblijvend aan!

Werkt u in de eerstelijns zorg als apotheker, huisarts, of praktijkondersteuner, en bent u geïnteresseerd in het deprescriben van cardiovasculaire en/of diabetes medicatie in kwetsbare ouderen? Doe dan samen met uw collega's mee aan ons onderzoek naar een trainingsprogramma om deprescribing van cardiovasculaire en diabetesmedicatie in de eerstelijns zorg in Nederland te bevorderen.

Neem contact met ons op via co-deprescribe op kff punt umcg.nl of 050-3613598 (Peter Stuijt, promovendus)

Wat houdt meedoen aan het onderzoek in?

Voor het onderzoek zijn wij op zoek naar lokale eerstelijns "zorgverlenerteams". Een team bestaat uit één apotheker en een of meerdere huisartsen die samen (gedeeltelijk) dezelfde patiënten behandelen. Elk team wordt random toegewezen aan groep I of II. Teams in groep I volgen eerst de training, waarna in studieverband bij 10 patiënten een medicatie­beoordeling uitgevoerd wordt. Teams in groep II voeren eerst bij 10 patiënten een reguliere medicatiebeoordeling uit, en krijgen de training daarna aangeboden.
De zorgverleners van de huisartspraktijk die betrokken zijn bij de uitvoer van medicatie­beoordelingen zijn niet verplicht om de training te volgen, tenzij de afspraak lokaal is dat zij alle gespreksvoering doen.

Wat levert het mij als zorgverlener op?

Gratis en ge­accrediteerde nascholing
2 online kennismodules,
2 fysieke trainingssessies en persoonlijke feedback op consultvoering. Aandacht voor gespreksvoering, opstellen van behandeldoelen en uitvoering van het minderen en stoppen van cardiovasculaire en diabetesmedicatie. Oefening van gesprekstechnieken en persoonlijke feedback. Ge­accrediteerd voor huisartsen en POH-ers (modulair, 8 uur totaal). De toekenning voor apothekers wordt binnenkort ook verwacht.
Financiële tegemoetkoming
Elk team ontvangt 500 euro voor deelname

Hoe ziet de training eruit?

Het trainingsprogramma is ontwikkeld door SIR Insitute for Pharmacy Practice and Policy en het Nivel en bestaat uit 5 modules. Module 1 en 2 kunnen online op een zelfgekozen moment worden voltooid. Tijdens module 3 en 4 volgen 2 fysieke trainingssessies. Tijdens de fysieke trainingssessies wordt de kennis die is opgedaan (of opgefrist) toegepast. Hierbij komen onder andere patiëntselectie, het opstellen van persoonlijke behandeldoelen en het in de eigen praktjk implementeren van dat wat geleerd aan bod. Ook worden gesprekstechnieken geoefend met een simulatie patiënt. Tenslotte wordt u uitgenodigd om uzelf tijdens een consult in het kader van een medicatie­beoordeling op video op te nemen. Deze uploadt u vervolgens in de beveiligde digitale leeromgeving. U ontvangt dan persoonlijke feedback op dit consult.

ModuleInvullingGlobale opzetTijdsduur
1Theorie deprescribingIndividueel en online1,5 uur
2Theorie patiëntgerichte communicatieIndividueel en online1,5 uur
3.1Toepassing patiëntgerichte communicatieFysiek, in groepsverband2 uur
3.2Toepassing deprescribing a.d.h.v. casuïstiekFysiek, in groepsverband2 uur
4.1Toepassing communicatie rondom gezamenlijke besluitvormingFysiek, oefenen met trainingsacteur2 uur
4.2Organisatie - implementatieplan voor eigen pratkijkFysiek, in groepsverband2 uur
5Reflectie + feedback op eigen communicatieIndividueel en online2 uur

Wat wordt er van mij als zorgverlener verwacht?

We vragen u om 10 patiënten te includeren voor het uytvoeren van een medicatie­beoordeling. Vervolgens verzamelen wij op verschillende momenten gegevens, waarbij we de belasting voor u zo laag mogelijk houden. Per patiënt vragen we u een registratie van stappen bij te houden. Daarnaast horen we graag wat uw ervaringen zijn met de training en het uitvoeren van de gesprekken. Dit doen we middels een korte online vragenlijst en een interview. We vragen uw toestemming om eenmalig enkele gegevens van betrokken patiënten uit de apotheek- en huisartsinformatiesystemen te extraheren.

Hoe ziet de planning eruit?


PeriodeActiviteit
maart 2023 - juli 2023Training voor zorgverleners in groep I
mei 2023 - januari 2024Patiëntenselectie
Uitvoer medicatie­beoordelingen
Verzameling basisgegevens door onderzoekers
oktober 2024 - januari 2025Follow-up metingen en procesevaluatie door onderzoekers
Training voor zorgverleners in groep II

Het belang van tijdig minderen of stoppen van cardiovasculaire en diabetes medicatie bij oudere en kwetsbare patiënten

Bij oudere en kwetsbare patiënten die veel medicatie gebruiken:

Het proces van onder toezicht van een zorgverlener minderen en stoppen van medicatie waarvoor naar de mening van patiënt (of diens vertegenwoordiger) en/of behandelaar onvoldoende indicatie (meer) bestaat of waarvan de balans tussen effectiviteit en veiligheid negatief is geworden wordt in het engels deprescribing genoemd. Omdat hiervoor geen passende Nederlandse vertaling van is, gebruiken wij dat woord ook. Het primaire doel van deprescribing is het optimaliseren van de medicamenteuze behandeling en daarmee het verbeteren van de kwaliteit van leven, gezondheid en welzijn van de patiënt.