Informatie voor zorgverleners

Meld u nu vrijblijvend aan!

Werkt u in de eerstelijns zorg binnen de apotheek of huisartspraktijk, en bent u geïnteresseerd in deprescribing van cardiovasculaire en diabetes medicatie in kwetsbare ouderen? Meld u dan samen met uw collega's aan om mee te doen aan ons onderzoek naar een trainingsprogramma om deprescribing van cardiovasculaire en diabetesmedicatie in de eerstelijns zorg in Nederland te bevorderen.

Neem contact op via co-deprescribe op kff punt umcg.nl of 050-3613598 (Peter Stuijt, onderzoeker)

Wat levert het mij als zorgerlener op?

Gratis en ge­accrediteerde nascholing
Het trainingsprogramma wordt gratis aangeboden, en is voor huisartsen en POH-ers (8 uur) als ook voor apothekers (10,5 uur) ge­accrediteerd.

Financiële tegemoetkoming
Elk team ontvangt 500 euro bij afronding deelname.

Wat houdt meedoen aan het onderzoek in?

Voor het onderzoek zijn wij op zoek naar eerstelijns "zorgverlenerteams", die bestaan uit één apotheek en een of meerdere huisarts­praktijken die samen (gedeeltelijk) dezelfde patiënten behandelen. Elk team wordt willekeurig worden toegewezen aan groep I of II. Teams in groep I volgen eerst de training, waarna in studieverband bij 10 patiënten een studie-specifieke medicatie­beoordeling uitgevoerd wordt. Teams in groep II voeren eerst in studieverband bij 10 patiënten een reguliere medicatiebeoordeling uit, en krijgen de training daarna aangeboden. Zorgverleners van de huisartspraktijk die betrokken zijn bij de uitvoer van medicatie­beoordelingen zijn niet verplicht om de training te volgen, tenzij lokaal is afgesproken dat zij de gespreksvoering met patiënten doen.

Wat wordt er van mij als zorgverlener verwacht?

Allereerst vragen wij u om 10 patiënten te includeren voor het uitvoeren van een medicatie­beoordeling. Vervolgens verzamelen de onderzoekers op verschillende momenten gegevens, waarbij wij de belasting voor u zo laag mogelijk houden. Per patiënt wordt u gevraagd een registratie van stappen bij te houden. Daarnaast vragen wij zorgverleners in groep I naar hun ervaringen met de training en het uitvoeren van de gesprekken. Dit doen we middels korte online vragenlijsten en een interview. Verder extraheren wij in samenspraak met u enige gegevens van betrokken patiënten uit de apotheek- en huisartsinformatiesystemen.

Hoe ziet het trainingsprogramma eruit?

Het trainingsprogramma is ontwikkeld door SIR Insitute for Pharmacy Practice and Policy en het Nivel en bestaat uit 5 modules. Module 1 en 2 kunnen online op een zelfgekozen moment worden voltooid. Module 3 en 4 vinden fysiek plaats in de vorm van trainingsmiddagen op locatie. Tijdens de fysieke trainingsmiddagen wordt de kennis die is opgedaan (of opgefrist) toegepast. Onder andere het selecteren van patiënten die mogelijk gebaat zijn bij deprescribing van cardiometabole medicatie, het bespreekbaar maken van persoonlijke wensen en voorkeuren van de patiënt ten aanzien van de cardiometabole medicatie­gebruik en samen met de patiënt beslissen, het toepassen van medicatie-specifieke protocollen voor het minderen en stoppen, en het in de eigen praktijk implementeren van dat wat geleerd komt aan bod. Gesprekstechnieken worden geoefend met een trainingsacteur. Voor module 5 wordt u gevraagd om uzelf tijdens een consult in het kader van een medicatie­beoordeling op video op te nemen. Deze uploadt u vervolgens in de beveiligde digitale leeromgeving, voor zelfreflectie én het ontvangen van persoonlijke feedback op uw gespreksvoering.

ModuleInvullingGlobale opzetTijdsduur
1Inhoudelijke kennis over deprescribing cardiometabole medicatieIndividueel en online1,5 uur
2Theorie patiëntgerichte communicatie i.h.k.v. mogelijkheden voor deprescribingIndividueel en online1 uur
3Toepassing patiëntgerichte communicatie en deprescribing a.d.h.v. casuïstiekFysiek, in groepsverband4 uur
4Toepassing communicatie rondom gezamenlijke besluitvormingFysiek, in groepsverband en oefenen met trainingsacteur4 uur
5Reflectie + feedback op eigen communicatieIndividueel en online2 uur

Hoe ziet de planning eruit?

PeriodeActiviteit
februari 2023 - juli 2023Training voor zorgverleners in groep I
juli 2023 - mei 2024Rekrutering 10 patiënten per zorgverlenerteam
Uitvoer medicatie­beoordelingen
Verzameling basisgegevens door onderzoekers
juni 2024 - mei 2025Follow-up metingen en procesevaluatie door onderzoekers
Training voor zorgverleners in groep II

Het belang van tijdig minderen of stoppen van cardiovasculaire en diabetes medicatie bij oudere en kwetsbare patiënten

Bij oudere en kwetsbare patiënten die veel medicatie gebruiken:

Het proces van onder toezicht van een zorgverlener minderen en stoppen van medicatie waarvoor naar de mening van patiënt (of diens vertegenwoordiger) en/of behandelaar onvoldoende indicatie (meer) bestaat of waarvan de balans tussen effectiviteit en veiligheid negatief is geworden wordt in het engels deprescribing genoemd. Omdat hiervoor geen passende Nederlandse vertaling van is, gebruiken wij dat woord ook. Het primaire doel van deprescribing is het optimaliseren van de medicamenteuze behandeling en daarmee het verbeteren van de kwaliteit van leven, gezondheid en welzijn van de patiënt.