Het doel van CO-DEPRESCRIBE

Dankzij het DISCARDt onderzoek, weten we inmiddels waar voor huisartsen en apothekers potentiële knelpunten zitten die het adequaat minderen en stoppen van medicijnen voor diabetes en/of hart- en vaatziekten belemmeren. Nu we dit weten, kunnen wij dit ook proberen op te lossen.

Om dit te doen, voeren wij de komende jaren het CO-DEPRESCRIBE onderzoek uit. Voor dit onderzoek is er speciaal een trainingsprogramma ontwikkeld voor apothekers en huisartsen, om ervoor te zorgen dat zij beter worden in het bespreken van mogelijke opties met de patiënt. Door de situatie en de wensen van de patiënt goed in beeld te brengen, en te kijken in hoeverre de patiënt betrokken wil zijn bij zijn/haar medicijnen, denken wij dat er betere en meer op de patiënt afgestemde zorg geleverd kan worden, zonder dat dit meer geld hoeft te kosten.

Met het CO-DEPRESCRIBE onderzoek testen wij in hoeverre dit trainingsprogramma hierin slaagt. Hierbij houden we rekening met zowel het perspectief als de ervaringen van de patiënten én de zorgverleners, en willen we in kaart brengen wat de kosten en baten zijn wanneer het trainingsprogramma op landelijke schaal beschikbaar in nascholingsprogramma's voor de zorgverleners.

Wilt u meer informatie over het onderzoek? Stuur dan een e-mail naar co-deprescribe op kff punt umcg.nl of bel 050-3613598 (Peter Stuijt, onderzoeker).