Nieuwe landelijke richtlijnmodule Minderen en stoppen van medicatie

In de update van de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen is een nieuwe landelijke richtlijnmodule Minderen en stoppen van medicatie opgenomen

In de module zijn kennisdocumenten opgenomen, waarin de beschikbare kennis rondom het minderen of stoppen voor 10 verschillende medicatie­groepen is samengevat. Daarnaast bevat de module een algemeen deel met aanbevelingen om het minderen en stoppen van medicatie in de praktijk te brengen. Zo wordt aandacht besteed aan hoe patiënten te betrekken in het proces. Deze aanbevelingen komen deels voort uit studies vanuit het DISCARDt consortium.

Duidelijk is dat de overgrote meerderheid van oudere patiënten bereid is om te stoppen met medicatie als hun arts dat voorstelt, maar dit geldt niet noodzakelijk voor al hun medicatie. Voordat zo’n voorstel wordt gedaan, is het belangrijk om na te vragen welke medicatie volgens de patiënt wel en welke medicatie juist niet gestopt mag worden. Verder zijn duidelijke afspraken over het monitoren van het stoppen en de optie om weer te herstarten belangrijk voor patiënten. Deze en andere aanbevelingen zijn terug te vinden in de nieuwe module.

Een kort interview in het Engels met Prof. Dr. Petra Denig over de nieuwe module is te vinden op de internationale Deprescribing.org website.

(Afbeelding afkomstig van freepik.com)

  • < 1 minuut