Projecten

DISCARDt

Het DISCARDt project bestaat uit verschilende onderdelen. Het is gestart met een mixed-methoden aanpak van cohort, interview en survey studies om beter zicht te krijgen op (a) de risicofactoren voor over­behandeling, (b) de aard en oorzaak van gebruiks­problemen die kunnen bijdragen aan de risico’s, en (c) de mogelijke barrières bij patiënten en behandelaars om de behandeling met cardiometabole medicatie te reduceren.

Deelprojecten

Vervolg

Op basis van de hiermee verkregen resultaten worden strategieën ontwikkeld, waarmee apothekers (1) hoog-risico patiënten kunnen selecteren, en (2) de medicatie in samenspraak met de patiënt en andere zorgverleners kunnen doen verminderen of vereenvoudigen. Concreet gaat het om selectie-algoritmen (o.a. medisch-farmaceutische beslisregels), hulpmiddelen voor patiëntcommunicatie, samenwerkingsafspraken en het maken van therapie-aanpassingen, een FTO-module en een scholingsprogramma voor praktijkteams.

Bekijk Project Resultaten Bekijk Presentaties

Pilot Studies

De generieke en de specifieke aanpak zullen in afzonderlijke onderzoeken worden getest en beoordeeld op haalbaarheid, tevredenheid van patiënten en zorgverleners, en effectiviteit. Dit wordt gedaan in twee pilot studies:

Tot slot zal samen met de betrokken partijen een implementatieplan worden uitgewerkt om de succesvol gebleken onderdelen verder uit te rollen.

Bekijk Project Resultaten Informatie Deelnemers