Publicaties

Het eerste artikel is geubliceerd in Frontiers in Pharmacology.

In het DISCARDt-project zijn openbaar apothekers actief met minderen en stoppen van medicatie. Wat is voor de patiënten van belang bij deprescribing van diabetes- en cardiovasculaire medicijnen?
· Vertrouwen in (de samenwerking van) zorgverleners; dit is de basis.
· Inzicht in veranderende persoonlijke behandeldoelen en streefwaarden
· Patiënten die liever niet stoppen met bepaalde medicijnen, willen dit soms toch overwegen als hun arts dit voorstelt.
Dus: deprescribing is maatwerk en vraagt een multidisciplinaire aanpak waarbij de patiënt nauw betrokken is.

Kijk op Frontiers in Pharmacology om het gehele artikel te kunnen lezen.