Publicaties

Het eerste artikel is gepubliceerd in Frontiers in Pharmacology.

In het DISCARDt-project zijn openbaar apothekers actief met minderen en stoppen van medicatie. Wat is voor de patiënten van belang bij deprescribing van diabetes- en cardiovasculaire medicijnen?
· Vertrouwen in (de samenwerking van) zorgverleners; dit is de basis.
· Inzicht in veranderende persoonlijke behandeldoelen en streefwaarden
· Patiënten die liever niet stoppen met bepaalde medicijnen, willen dit soms toch overwegen als hun arts dit voorstelt.
Dus: deprescribing is maatwerk en vraagt een multidisciplinaire aanpak waarbij de patiënt nauw betrokken is.

Kijk op Frontiers in Pharmacology om het gehele artikel te kunnen lezen.

Een tweede artikel is gepubliceerd in Diabetes-Metabolism Research and Reviews.

Op basis van gegevens over mensen met type 2 diabetes uit de GIANTT databank (www.giantt.nl) is een predictiemodel ontwikkeld voor het krijgen van hypoglykemieën.
Dit predictiemodel is vertaald naar een Medisch Farmaceutische Beslisregel, waarmee mensen met een hoog risico op hypoglykemie op basis van apotheekgegevens kunnen worden geselecteerd.
Relevante criteria zijn: leeftijd, geslacht, gebruik van sulfonylureumderivaten, gebruik van insuline, duur van insuline gebruik, gebruik van antidepressiva, gebruik van corticosteroiden, gebruik van betablokkers, totaal aantal gebruikte antihypertensiva, totaal aantal gebruikte geneesmiddelen.

Kijk op Diabetes-Metabolism Research and Reviews. om het gehele artikel te kunnen lezen.