Publicaties

Het eerste artikel is gepubliceerd in Frontiers in Pharmacology.

In het DISCARDt-project zijn openbaar apothekers actief met minderen en stoppen van medicatie. Wat is voor de patiënten van belang bij deprescribing van diabetes- en cardiovasculaire medicijnen?
· Vertrouwen in (de samenwerking van) zorgverleners; dit is de basis.
· Inzicht in veranderende persoonlijke behandeldoelen en streefwaarden
· Patiënten die liever niet stoppen met bepaalde medicijnen, willen dit soms toch overwegen als hun arts dit voorstelt.
Dus: deprescribing is maatwerk en vraagt een multidisciplinaire aanpak waarbij de patiënt nauw betrokken is.

Kijk op Frontiers in Pharmacology om het gehele artikel te kunnen lezen.

Het tweede artikel is gepubliceerd in Diabetes-Metabolism Research and Reviews.

Op basis van gegevens over mensen met type 2 diabetes uit de GIANTT databank (www.giantt.nl) is een predictiemodel ontwikkeld voor het krijgen van hypoglykemieën.
Dit predictiemodel is vertaald naar een Medisch Farmaceutische Beslisregel, waarmee mensen met een hoog risico op hypoglykemie op basis van apotheekgegevens kunnen worden geselecteerd.
Relevante criteria zijn: leeftijd, geslacht, gebruik van sulfonylureumderivaten, gebruik van insuline, duur van insuline gebruik, gebruik van antidepressiva, gebruik van corticosteroiden, gebruik van betablokkers, totaal aantal gebruikte antihypertensiva, totaal aantal gebruikte geneesmiddelen.

Kijk op Diabetes-Metabolism Research and Reviews. om het gehele artikel te kunnen lezen.

Het derde artikel is gepubliceerd in BMC Geriatrics.

In dit artikel hebben wij met vragenlijsten onderzocht hoe mensen aankijken tegen het verminderen van hun medicijnen voor diabetes en cardiovasculaire ziekten. De meeste deelnemers waren tevreden met hun medicatie, maar tegelijketijd waren de meeste bereid om medicijnen te stoppen als hun arts aangaf dat dit mogelijk was.Verhoudingsgewijs vonden deelnemers hun insuline en bloeddrukverlagende medicijnen noodzakelijk dan statines en sulfonylurea derivaten.

Kijk op BMC Geriatrics om het gehele artikel te kunnen lezen.

Het vierde artikel is gepubliceerd in BMC Family Practice.

Hypoglykemie is een belangrijke bijwerking die het gevolg kan zijn van over­behandeling met diabetes medicijnen. Vooral mensen die type 2 diabetes hebben en insuline gebruiken hebben een hoog risico op diabetes. In dit artikel hebben met vragenlijsten en interviews onderzocht welke aspecten kunnen leiden tot hypoglykemie. Belangrijke aspecten die invloed hebben op ontstaan van hypo's:

Kijk op BMC Family Practice om het gehele artikel te kunnen lezen.