Informatie voor patiënten (en naasten)

Bent u of kent u iemand die ouder is dan 74 jaar, veel medicijnen gebruikt, waaronder medicijnen voor hart- en vaatziekten of voor diabetes? Dan is het CO-DEPRESCRIBE onderzoek mogelijk interessant voor u.

Waarom is het minderen of stoppen van medicatie belangrijk?

Kortgezegd omdat het gebruiken van medicijnen vaak niet zonder risico is. Zeker naarmate u ouder wordt en/of meer medicijnen gebruikt, wordt de kans op ongewenste bijwerkingen ook groter. Het kan daarom goed zijn om eens in de zoveel tijd uw medicijnen met de huisarts of apotheker te bespreken, om te kijken of uw medicijnen goed aansluiten op uw situatie en uw voorkeuren.

Maar let wel: minder of stop nooit uw medicatie, zonder dit te overleggen met uw arts!

Waar doen wij nu precies onderzoek naar?

Uit eerder onderzoek (van de DISCARDt studie) is gebleken dat de huisarts en apothekers het belangrijk vinden om op tijd te minderen of stoppen met medicatie waar de patiënt geen baat meer bij heeft. Echter lopen de huisartsen en apothekers hierbij wel tegen bepaalde problemen aan. Één van de structurele problemen die uit het onderzoek naar boven kwam, was dat de huisartsen en apothekers het lastig vonden om het minderen of stoppen van niet-effectieve medicatie te bespreken met patiënten:

"Het bespreken van minderen of stoppen van medicijnen met patiënten is lastig, omdat ik de patiënt niet het gevoel wil geven dat ik hem of haar 'opgeef'... " - een apotheker

Daarom hebben wij nu een trainingsprogramma ontwikkeld, speciaal gericht op de problemen die de huisartsen en apothekers ervaren. Nu willen we ook daadwerkelijk gaan testen, in hoeverre het trainingsprogramma daadwerkelijk de eerder ontdekte problemen oplost. We zijn nu op zoek naar 40 teams die bestaan uit lokaal samenwerkende apothekers en huisartsen, die mee willen doen aan de training. Om de vergelijking te kunnen maken tussen zorgverleners die de training wel hebben gehad en zorgverleners die de training niet hebben gehad, krijgen eerst 20 van de 40 teams de training door middel van willekeurige loting. Nadat de ingelote teams de training hebben gekregen, zullen alle teams op zoek gaan naar 10 patiënten* per team, die mee willden doen aan het onderzoek in aanmerking komen om de medicatie met de huisarts en/of apotheker te bespreken. Nadat alle teams bij 10 patiënten samen met de patiënt de medicatie heeft besproken, krijgen de uitgelote teams de training aangeboden.

*om mee te kunnen doen aan het onderzoek, dienen patiënten in ieder geval aan de volgende criteria te voldoen: ouder dan 74 jaar, gebruikt medicijnen voor diabetes en/of hart- en vaatziekten, en wil zelf ook daadwerkelijk meedoen. De arts, apotheker of onderzoeker kunnen altijd bepalen dat het voor een patiënt toch beter is om niet mee te doen aan de studie. Wel of niet deelnemen aan de studie heeft geen directe invloed op de zorg die een patiënt ontvangt.

Het bespreken van medicijngebruik met de huisarts of apotheker

Het bespreken van medicatie met patiënten doen de huisartsen en apothekers normaal gesproken ook al bij bepaalde patiënten die bijvoorbeeld kwetsbaar zijn, veel verschillende medicijnen gebruiken of een verhoogd risisco lopen op bepaalde ongewenste bijwerkingen van hun medicatie. Naar aanleiding van een medicatie­gesprek met de patiënt kan het zijn dat de huisartsen en apotheker denken dat het voor de patiënt beter is om een medicijn te stoppen of te minderen, of juist dat het voor de patiënt beter is om nog een ander medicijn te gaan gebruiken. De huisarts en apotheker zullen altijd met u overleggen over uw medicatie, en niet zonder het met u te bespreken zaken veranderen. In het onderzoek kijken we specifiek naar of we verschillen zien tijdens de gesprekken met de patiënt over de medicijnen, tussen zorgverleners die de training wel hebben gehad, en zorgverleners die de training niet hebben gehad.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onderzoeker Peter Stuijt door te e-mailen naar co-deprescribe op kff punt umcg.nl of te bellen naar 050-3613598 (Peter Stujt, onderzoeker).