Over ons

DISCARDt

DISCARDt (DeIntensifying CARdiovascular & Diabetes treatment) is in 2018 gestart en omvat een aantal onderzoeksprojecten, die gericht zijn op over­behandeling en gebruiks­problemen met glucose-, bloeddruk-, en lipiden-verlagende medicatie, welke kunnen leiden tot onnodige risico’s, zoals hypoglykemie, vallen of ziekenhuisopnames.

Deprescribing

Het verminderen van medicatie­last door het verlagen of vereenvoudigen van geneesmiddeldoseringen en het stoppen van medicatie is een manier om dergelijke risico’s te verminderen. Het proces van medicatie afbouwen en stoppen wordt ook wel ‘deprescribing’ genoemd. Er zijn verschillende initatieven, zowel nationaal als internationaal, op het gebied van deprescribing. Toch lijkt het aanpakken van over­behandeling en gebruiks­problemen bij patiënten met diabetes en hartvaatziekten niet eenvoudig.

Ook al onderschrijven veel zorgverleners het idee dat medicatie kritisch moet worden bekeken bij kwetsbare ouderen, het daadwerkelijk minderen of stoppen van geneesmiddelen, die ooit wel geïndiceerd waren, blijkt niet zo makkelijk te zijn. Zowel voorschrijvers als patiënten ervaren belemmeringen om daadwerkelijk tot actie over te gaan.

Daarnaast is er weinig bekend over de wijze waarop apothekers in samenwerking met andere zorgverleners kunnen bijdragen om over­behandeling en risico’s bij deze patiëntgroepen te verminderen.

Drie onderzoeksgroepen in Nederland hebben van de KNMP (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie) financiering gekregen om gedurende 2-3 jaar hulpmiddelen en strategieën te ontwikkelen om de medicatie­last bij mensen met diabetes en/of hartvaatziekten te verminderen.