CO-DEPRESCRIBE

De CO-DEPRESCRIBE studie is een vierjarig onderzoeksproject, waarin wordt gekeken naar de effecten van een trainingsprogramma voor eerstelijns zorgverleners op het minderen en stoppen van medicijnen (in het engels: deprescribing) voor diabetes en hart- en vaatziekten bij oudere en kwetsbare mensen. Dit is belangrijk, omdat oudere en kwetsbare mensen een verhoogd risico hebben op complicaties als gevolg van een overdosering, of slechts beperkt baat hebben bij de medicijnen. Om het voor de zorgverleners makkelijker te maken om samen met de patiënt te kijken naar de wensen en behoeftes ten aanzien van zijn/haar medicatie­bebruik en zo nog beter zorg op maat te kunnen leveren, hebben het SIR en het Nivel samen een training ontwikkeld.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw als de “CO-DEPRESCRIBE studie” [nummer 10140022010002] in het programma ‘Goed Gebruik Geneesmiddelen’, en door een bijdrage van de KNMP.

Klik hier voor informatie voor patiënten en naasten

Klik hier voor informatie voor zorgverleners (werkzaam in de apotheek of huisartspraktijk)

Klik hier voor informatie voor onderzoekers