LeMON

Doel LeMON

LeMON staat voor ‘Less Medicines in Older patients in the Netherlands’. Het doel van dit onderzoek is het implementeren en evalueren van vooraf ontwikkelde strategieën voor de optimalisatie van het medicijngebruik bij kwetsbare ouderen met diabetes en/of hart en vaatziekten door middel van medicatie­mindering. Het LeMON onderzoek moet leiden tot meer inzicht in de effectiviteit van methoden die bij de implementatie van medicatie­mindering in de praktijk worden gebruikt.Onderzoek


Het onderzoek is cluster gerandomiseerd. Deelnemende apothekers en huisartsen werken samen in vaste duo’s die worden ingedeeld bij de interventiegroep of de controlegroep. Voor duo’s die zijn ingedeeld bij de interventiegroep is het noodzakelijk een training volgen. Elk duo zal bij een aantal vooraf geselecteerde patiënten van 70 jaar of ouder een medicatie­beoordeling uitvoeren en tot een voorstel voor medicatie­mindering komen. Patiënten met polyfarmacie worden geselecteerd aan de hand van een algoritme. Vier weken na de medicatie­mindering wordt geëvalueerd in hoeverre de voorgestelde wijzigingen in de medicatie daadwerkelijk zijn doorgevoerd. Na drie maanden zal dit nogmaals gedaan worden.

Aanmelden of vragen

Indien u zich wilt aanmelden voor het LEMON onderzoek of u hierover nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met dr. Jacqueline Hugtenburg:jg.hugtenburg op amsterdamumc punt nl