Nieuw onderzoek 'CO-DEPRESCRIBE'

De CO-DEPRESCRIBE studie onderzoekt de effecten van een communicatietraining voor zorgverleners op het minderen en/of stoppen van cardiometabole medicatie bij ouderen

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het soms beter kan zijn voor ouderen om te minderen of te stoppen met medicijnen die ofwel de bloeddruk, het bloedsuiker of het cholesterolgehalte in je bloed verlagen. Deze groep medicijnen wordt kortweg cardiometabole medicatie genoemd, en wordt gebruikt door mensen met diabetes en/of (een toegenomen risico op) hart- en vaatziekten. Naarmate de patiënt ouder wordt, komt er een punt waarop de baten van cardiometabole medicatie niet meer opwegen tegen de lasten en de risico's, en is het vaak beter om de medicatie te minderen of zelfs te stoppen. Echter ervaren zorgverleners die betrokken zijn bij het minderen en stoppen van medicatie in de praktijk vaak problemen, bijvoorbeeld doordat de patiënt bang is dat de gezondheid zal verslechteren en het gevoel heeft opgegeven te worden, wanneer medicatie­gebruik verlaagd wordt.

In januari 2022 is een nieuwe studie genaamd CO-DEPRESCRIBE van start gegaan, met als doel om de effecten van een nieuwe communicatietraining op het minderen en/of stoppen van cardiometabole medicatie bij 75+-ers in kaart te brengen. Deze communicatietraining focust op verschillende problemen die gerapporteerd zijn, om er uiteindelijk voor te zorgen dat medicamenteuze behandeling zo goed mogelijk aansluit bij de patiënt en zijn/haar situatie. 20 zorgverlenerteams volgen eerst de training, waarna per zorgverlenerteam gegevens van 10 patiënten verzameld worden op verschillende momenten. Dit gebeurt ook bij 20 andere zorgverlenerteams, die ter controlegroep de training pas krijgen nadat de gegevens van hun patiënten zijn verkregen. Uiteindelijk zullen wij gaan kijken naar de mate waarin de patiënten van beide groepen minderen of stoppen met cardiometabole medicatie en wordt de training en de kosteneffectiviteit hiervan geëvalueerd. De eerste groep zorgverlenerteams wordt in de periode van maart - juli 2023 getraind.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met de onderzoekers door te e-mailen naar:
co-deprescribe op kff punt umcg.nl

De CO-DEPRESCRIBE studie is een samenwerking tussen het UMC Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, het Nivel en SIR Stevenshof, en het wordt gefinancierd door het KNMP en ZonMw (projectnummer: 10140022010002, als onderdeel van het programma ‘Goed Gebruik Geneesmiddelen’).

  • ± 1 minuut