Conference calls DISCARDt-studie

Op 27 november en 3 & 4 december hebben de conference calls van de DISCARDt-studie plaatsgevonden. De conference calls duurden allen 1 uur, waren StiPCO ge­accrediteerd en was onderdeel van de 2 DISCARDt-scholingsdagen die in oktober 2019 zijn georganiseerd.

Een van de doelen van de telefonische vergadering tussen deelnemende apothekers en onderzoekers was om de voortgang van het onderzoek in de praktijk te bespreken. Daaruit bleek dat apothekers de aangeleverde lijst met patiënten met een hoog-risico op hypoglykemie hebben besproken met POH en/of huisarts. Een aantal apothekers hebben daarop ook patiënten uitgenodigd voor een diabetes-medicatie­gesprek. In totaal zijn er tot nu toe 20 patiëntgesprekken ingepland.
Andere apothekers zijn voornemend om in het begin van het nieuwe jaar de patiënten hiervoor benaderen. Inmiddels hebben de eerste patiëntgesprekken ook plaatsgevonden. Deze apothekers en POH en/of huisarts gaan nu in overleg om actievoorstellen te bespreken om het risico op bijwerkingen van diabetesmedicatie (o.a. hypoglykemie) te verminderen voor de patiënt.

Daarnaast werden mededelingen gedaan vanuit de onderzoeksgroep en hadden apothekers de gelegenheid om vragen te stellen.

Het laatste onderdeel van de conference call was een casusbespreking van een diabetes-medicatie­gesprek. Tijdens deze presentatie werd gereflecteerd op het gebruik van de tools die zijn ontwikkeld ten behoeve van de uitvoer van diabetes-medicatie­gesprek en het maken van actievoorstellen richting voorschrijver.

Gedurende de projectduur zullen apothekers doorlopend worden gemonitord door de onderzoeksgroep, om zo de voortgang te bespreken en de gewenste ondersteuning te kunnen bieden.

  • ± 1 minuut