DISCARDt diabetes-medicatie­gesprek

Doel

Het DISCARDt diabetes-medicatie­gesprek is ontwikkeld in het kader van het DISCARDt project. Het gaat om een zorgproject, die gericht op mensen met type 2 diabetes (ook wel suikerziekte genoemd). Het doel is om bijwerkingen en risico’s van medicijnen voor diabetes en hart-en vaatziekten bij deze mensen te verminderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het tegengaan van hypoglykemieën (hypo’s), spierpijn, duizeligheid en vallen en om het voorkómen van eventuele ziekenhuisopnames door medicatie­gebruik. Dit kan bereikt worden door medicatie te verminderen of aan te passen en mensen met gebruiks­problemen rond deze medicatie goed te begeleiden.

Gesprek

Voor het diabetes-medicatie­gesprek zullen apothekers in samenwerking met huisartsen en praktijkondersteuners mensen met type 2 diabetes uitnodigen voor een gesprek in de apotheek. Dit gesprek zal gaan over de medicijnen voor diabetes en eventueel ook over medicijnen voor hartvaatziekten. Besproken wordt of er sprake is van bijwerkingen en of er problemen zijn met het gebruik van deze medicatie. Problemen met de medicijnen zullen worden aangepakt door uitleg te geven over het gebruik en/of in samenspraak met de huisarts medicatie te verminderen of aan te passen.

17 apotheek-huisartspraktijk teams

Dit onderzoek zal door 17 apotheek-huisartspraktijk teams verspreid over Nederland worden uitgevoerd. De teams hebben in oktober 2019 een training ontvangen. Patiënten die in aanmerking komen voor een diabetes-medicatie­gesprek worden uitgenodigd door hun apotheker. Vooraf en na afloop van de diabetes-medicatie­gesprekken zullen deelnemende patiënten een vragenlijst invullen. Daarnaast wordt geëvalueerd welke veranderingen in de medicatie zijn doorgevoerd.

Vragen?

Bent u uitgenodigd voor dit gesprek door uw apotheker en wilt u meer weten over het onderzoek dan kunt u uw vragen mailen naar Stijn Crutzen:
Email: s.crutzen op umcg punt nl