Nieuwsbrief nummer 5 - september 2023

Hieronder vindt u de vijfde nieuwsbrief, van september 2023

CO-DEPRESCRIBE nieuwsbrief

Nummer 5 – september 2023

De CO-DEPRESCRIBE nieuwsbrief

Vorig jaar is het CO-DEPRESCRIBE project gestart, met als doel om de effecten van een communicatietraining voor eerstelijns zorgverleners op het minderen en stoppen (“deprescribing”) van cardiometabole medicatie bij ouderen te evalueren. In deze vijfde editie van onze nieuwsbrief is er onder andere aandacht voor de afronding van het trainingsprogramma voor teams ut de interventiegroep, de start van de uitvoerende fase en onderzoeksprojecten van studenten Farmacie en Geneeskunde.

Afronding trainingsprogramma interventiegroep

- De zorgverlener-teams uit de interventiegroep hebben in de periode van april tot juli 2023 de online modules doorlopen en twee fysieke trainingsbijeenkomsten in Zwolle bijgewoond.
- Vervolgens was het tijd om de behandelde theorie en vaardigheden toe te passen in de praktijk. Voor deze afsluitende module nemen zorgverleners gesprekken met patiënten op, waarop zij zelfreflectie uitvoeren en feedback ontvangen.

Start uitvoerende fase

- Binnenkort starten we met een ronde langs alle teams uit de interventiegroep en de controlegroep.
- Tijdens deze ronde helpen we de teams bij het maken van een voorselectie van patiënten die benaderd kunnen worden voor deelname aan het onderzoek.
- Daarmee kan het werven van patiënten starten.
- Per team worden daarna met minimaal 10 patiënten medicatie­beoordelingen uitgevoerd in het kader van dit onderzoek.

Onderzoeksprojecten studenten Farmacie en Geneeskunde

Twee master studenten Farmacie en drie bachelor studenten Geneeskunde voeren het komend jaar hun onderzoeksstages binnen Co-Deprescribe uit. Hun vraagstellingen zijn divers en onder andere gericht op een evaluatie van de training en kenmerken van geselecteerde patiënten. Eén vraag is in hoeverre de patiënten die deelnemen aan dit onderzoek ook het meest in aanmerking komen voor het minderen van medicatie.

Vragen of opmerkingen?

Stuur een e-mail naar co-deprescribe op kff punt umcg.nl of neem telefonisch contact op met Peter Stuijt: 050-3613598.