Nieuwsbrief nummer 4 - mei 2023

Hieronder vindt u de vierde nieuwsbrief, van mei 2023

CO-DEPRESCRIBE nieuwsbrief

Nummer 4 – mei 2023

de CO-DEPRESCRIBE nieuwsbrief

Vorig jaar is het CO-DEPRESCRIBE project gestart, met als doel om de effecten van een communicatietraining voor eerstelijns zorgverleners op het minderen en stoppen (“deprescribing”) van cardiometabole medicatie bij ouderen te evalueren. In deze vierde editie van onze nieuwsbrief is er onder andere aandacht voor het voltooien van de inclusie van zorgverlener-teams, de start van het trainingsprogramma en het delen van bevindingen en presentaties.

Inclusie zorgverlener-teams succesvol afgerond!

De inclusie van zorgverlener-teams voor de hoofdstudie is met 44 teams afgerond. De teams bestaan uit wisselende samenstellingen van apothekers, apothekersassistenten, farmaceutisch consulenten, (apotheekhoudend) huisartsen, praktijkondersteuners, een physician assistant en een praktijkmanager. Het merendeel van de teams is gevestigd in het noorden of oosten van het land, maar ook uit andere delen van het land zijn aanmeldingen binnengekomen!

Trainingsprogramma van start

Het trainingsprogramma is van start! De eerste groep zorgverleners heeft inmiddels de twee online modules van de training doorlopen. 20 zorgverleners hebben op 17 april ook al hun eerste fysieke trainingsbijeenkomst in Zwolle bijgewoond. Samen met docenten Adrianne Faber en Anne-Margreeth Krijger van SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy kijken we terug op een geslaagde eerste trainingsmiddagmiddag. We kijken uit naar de komende bijeenkomsten, eind van deze maand en begin juli.

Overig nieuws

- Later dit jaar zullen we bij de deelnemende apotheken en praktijken op bezoek gaan om te helpen bij het selecteren van patiënten die benaderd zouden kunnen worden voor het ontvangen van een medicatie­beoordeling en deelname aan het onderzoek.
- Momenteel geven we vorm aan verschillende onderzoeksprojecten binnen de hoofdstudie, voor studenten van farmacie en geneeskunde.

Delen van bevindingen - presentaties

- Eind juni vindt de European Drug Utilisation Resarch Group (EuroDURG) Conference 2023 plaats in Bologna. Hier verzorgen we 2 posterpresentaties over het onderzoek.
- Eind deze maand geven we een presentatie over de bevindingen uit ons pilotonderzoek tijdens het Praktijk Research In Samenwerking Met Apothekers (PRISMA) symposium in Amersfoort.

Vragen of opmerkingen?

Stuur een e-mail naar co-deprescribe op kff punt umcg.nl of neem telefonisch contact op met Peter Stuijt: 050-3613598. Kijk voor meer informatie ook eens op onze website.