Nieuwsbrief nummer 3 - februari 2023

Hieronder vindt u de derde nieuwsbrief, van februari 2023

CO-DEPRESCRIBE nieuwsbrief

Nummer 3 – februari 2023

de CO-DEPRESCRIBE nieuwsbrief

Vorig jaar is het CO-DEPRESCRIBE project gestart, met als doel om de effecten van een communicatietraining voor eerstelijns zorgverleners op het minderen en stoppen (“deprescribing”) van cardiometabole medicatie bij ouderen te evalueren. In deze derde editie van onze nieuwsbrief hebben we aandacht voor uitbereiding van ons kernteam, rekrutering van zorgverlener-teams, goedkeuring van de Centrale Toetsingscommissie en bevindingen uit onze pilot studie.

Even voorstellen…

Met ingang van januari 2023 is Jessica Hootsen als onderzoeksmedewerker toegevoegd aan het kernteam. Jessica is afgestudeerd in de sociale psychologie en neemt de vaardigheden en kennis die zij de afgelopen jaren als projectleider marktonderzoek heeft opgedaan mee naar het CO-DEPRESCRIBE project. De komende twee jaar zal zij het team ondersteunen met allerhande organisatorische, administratieve en logistieke zaken, zoals het onderhouden van contact met zorgverleners en patiënten, het afnemen en invoeren van vragenlijsten, het bijhouden van de planning en andere praktische zaken die nodig zijn om het project voor alle betrokkenen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Rekrutering en versoepeling criteria voor deelname

De rekrutering van zorgverlener-teams voor de hoofdstudie verloopt langzaam. We merken dat zowel de apotheken als de huisarts­praktijken momenteel met verschillende uitdagingen te maken hebben. Wij begrijpen dat tekorten aan personeel en geneesmiddelen leiden tot hoge werkdruk of een gebrek aan tijd, waardoor het niet eenvoudig is om naast de dagelijkse taken mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Aan interesse en goede wil is bij de zorgverleners echter geen gebrek en om de deelname te bevorderen, hebben we besloten om af te zien van het criterium dat alle zorgverleners binnen het team moeten deelnemen aan het volledige trainingsprogramma. Alleen voor de zorgverleners in het team die in het kader van medicatie­beoordelingen de gesprekken voeren met patiënten is deelname aan de training een vereiste, voor de andere zorgverleners in het team is deelnemen aan de training optioneel en is het mogelijk om bijvoorbeeld alleen de online onderdelen te volgen. Inmiddels hebben 22 zorgverlener-teams mondeling toegezegd deel te nemen en hebben we volledige informed consent al binnen van 13 teams. We verwachten in het 2e kwartaal van 2023 het doel van 44 geïncludeerde teams te bereiken. De deelnemende teams komen uit het hele land: van Terneuzen tot Enschede en van Zwolle tot Alkmaar.

Voorbereidingen van de hoofdstudie

Naast de rekrutering gaan de voorbereidingen voor de hoofdstudie door, en kunnen wij het volgende mededelen:

- De Centrale Toetsingscommissie van het UMCG heeft haar goedkeuring verleent, waardoor we officieel van start kunnen.
- Het trainingsprogramma, bestaande uit 5 modules, is gefinaliseerd. Het bestaat uit 2 online modules, 2 fysieke trainingsdagdelen en online feedback op het voeren van een gesprek met een patiënt. Accreditatie voor huisartsen en POH-ers (8 uur) is verkregen, voor de apothekers zijn we nog in afwachting van de beoordeling van de KNMP.
- Komende maand zullen de eerste teams gerandomiseerd worden om te bepalen welke teams tussen maart en juli getraind worden en welke teams volgend jaar de training aangeboden krijgen.

Lessen uit de pilot studie

In september ’22 zijn wij met drie apotheken een pilot studie gestart. Het doel was om de patiënt selectie procedure en dataverzameling aan de hand van een combinatie van telefonische interviews en papieren óf digitale vragenlijsten te testen. Voor de selectieprocedure bleek het noodzakelijk dat wij als onderzoekers een voorselectie maken op basis van beschikbare data in de apotheeksystemen. Verder hebben 4 patiënten binnen de pilot een medicatie­beoordeling ontvangen en vragenlijsten gekregen; bij 3 daarvan zijn alle vragenlijsten succesvol afgenomen, terwijl 1 patiënt aangaf een aantal vragen over gezamenlijke besluitvorming niet te kunnen beantwoorden omdat van besluitvorming geen sprake was geweest. De manier waarop we patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten verzamelen lijkt goed te werken.

In ander nieuws

In het Pharmaceutisch Weekblad van week 49 van 2022 is een beschouwend artikel gepubliceerd over het belang het bespreken van deprescribing. Nog niet gelezen, maar wel geïnteresseerd? Klik dan hier.

Contact en meer informatie

Vragen opf opmerkingen? Stuur gerust een e-mail naar co-deprescribe op kff punt umcg.nl of neem telefonisch contact op met Peter Stuijt: 050-3613598. Kijk voor meer actuele informatie ook eens op onze website.