Nieuwsbrief nummer 2 - augustus 2022

Hieronder vindt u de tweede nieuwsbrief, van augustus 2022

CO-DEPRESCRIBE nieuwsbrief

Nummer 2 – augustus 2022

de CO-DEPRESCRIBE nieuwsbrief

Afgelopen januari is het CO-DEPRESCRIBE project officieel van start gegaan, met als doel om de effecten van een communicatietraining voor eerstelijns zorgverleners op het minderen en stoppen (“deprescribing”) van cardiometabole medicatie bij ouderen te evalueren. Tijdens de looptijd van het project, zullen wij middels een periodieke nieuwsbrief alle betrokkenen op de hoogte houden over de voortgang van het project. In deze tweede editie onder andere aandacht voor onze pilot studie, de rekrutering voor de hoofdstudie en CO-DEPRESCRIBE webpagina’s.

Pilot studie

In september zullen wij samen met drie apotheken een pilot studie starten. De doelen van deze pilot zijn om de infrastructuur rondom de dataverzameling te testen, om te kijken of het verzamelen van de verschillende patiëntgerapporteerde uitkomstmaten haalbaar is en om feedback te krijgen op het online gedeelte van het trainingsprogramma.

Rekrutering voor de hoofdstudie

Daarnaast is de rekrutering van apotheek-huisarts-teams voor de hoofdstudie ook begonnen. Het doel is om in december 40 teams te kunnen includeren. Bij de rekrutering worden wij o.a. geholpen door de Special Interest Groups 'Kwetsbare Ouderen', 'Diabetes' en 'Hart- en vaatziekten' van de KNMP, de Groninger Huisarts Coöperatie, Medrie, en Zorggroep Apeldoorn. Allen, hartelijk dank!

Website

Op de website van het DISCARDt project is inmiddels ook informatie te vinden over de CO-DEPRESCRIBE studie. Als u een kijkje wilt nemen, klik dan hier.

In ander nieuws…

Op het ‘International Conference On Deprescribing’ in Kolding (Denemarken), zal Peter Stuijt een poster presenteren over het protocol voor de hoofdstudie van het CO-DEPRESCRIBE project.

Contact

Nog meer interesse, of een vraag? Stuur een e-mail naar co-deprescribe op kff punt umcg.nl.